یک جایی خواندم

انقلابکردیم تا شاه و شاهزاده نداشته باشیم . آقا و آقازاده داریم ! انقلابکردیم تا سیاستمان دینی شود . دینمان سیاسی شد ! انقلاب کردیم تااقتصادمان انسانی شود . انسانیتمان اقتصادی شد ! انقلاب کردیم تا خیابانهایمان شریف شوند . شرافتمان خیابانی شد ! انقلاب کردیم تا رنگ آزادی راببینیم . اسارت رنگ شده را دیدیم ! انقلاب کردیم تا دردهایمان درمان شود . درد بی درمان گرفتیم

 

/ 0 نظر / 9 بازدید