امروز با حافظ

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند           چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

مشکلی  دارم  ز  دانشمند مجلس  باز پرس                توبه فرمایان چرا   خود  توبه   کم تر می کنند

گوئیا      باور         نمی دارند    روز    داوری                 کاین همه قلب  و  دغل در کار داور  می کنند

یارب  این  نو دولتانرا با خر خودشان نشان                 کاین همه ناز از غلام ترک و  استر  می کنند

ای   گدای  خانقه  بر جه  که   در  دیر   مغان              می دهند آبی که دل ها را توان گر می کنند

حسن بی پایان او هر چند که عاشق می کشد          زمره ی دیگر به عشق از غیب سر بر میکنند

بر  در  می خانه عشق ای  ملک  تسبیح گوی            کاندر  آن جا   طینت  آدم   مخمر   می کنند

                                       صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل گفت

                                       قدسیان  گوئی که شعر حافظ از بر می کنند


/ 2 نظر / 10 بازدید
مهدی(من،تو،استاد)

سلام.اختیار دارید همیشه به وبلاگ ژر محتوایتان سر میزنم ولی بعد از آنکه بنر وبلاگ منو برداشتید گفتم شاید شما مارو دارید به زور تحمل میکنید به همین خاطر اصراری به دعوت و اینها نشد.ممنون از لطفتان

مهدی(من،تو،استاد)

بسیار ممنونم از لطف شما اگر بنری موجود بود مقابلا بنده هم در وبلاگ قرار خواهم داد با افتخار موید باشی