رای دادگاه کهریزک

پساز اعلام معاون اول قضاییه مبنی بر اعلام اسامی افراد متخلف در پروندهکهریزک و محاکمه علنی آنها، لیست این متهمان از طریق یک منبع مطلع در قوهقضاییه منتشر شد، این فهرست شامل اسامی زیر است:

 

1- متهم ردیف اول : ا.ع مشهور به اصغر تخته گاز، فرد مذکور راننده مینی بوسبوده و افراد بازداشت شده را به طور خودسر به کهریزک آورده است، این فردموظف بوده بازداشت شده گان را به اوین ببرد اما به طور خودسرانه گاز مینیبوس را گرفته و بازداشت شده گان را در کهریزک پیاده کرده است.

 

2- متهم ردیف دوم: ح.ش مشهور به حسن شیشلیک، متهم در کهریزک به عنوان آشپزکار می کرده است و نقش اصلی را در تهیه غذاهای نا مناسب و گاها" شور بهزندانیان داشته است، متهم اعتراف کرده است که در یک مورد دو بار نمک را بهغذا زده است و با اینکار خودسرانه کیفیت غذا را پایین آورده است(برایاطلاعات بیشتر در مورد کیفیت غذا در کهریزک رجوع شود به مصاحبه دادستانقضایی نیروهای انتظامی).

 

3- متهم ردیف سوم: م.ع مشهور به اوستا مجید، شخص نامبرده بنا بوده و اعترافکرده است که هنگام ساخت سوله ها در مورد تهویه و تجهیزات گردش هوا به طورخودسرانه کم کاری کرده است.

 

4- متهم ردیف چهارم: س.ل مشهور به مهندس ساسان که مهندس معمار است و به طورخود سرانه سوله هایی راکه برای نگه داری قند وشکر(و نه انسان) طراحی کردهاست، غیر استاندارد و فاقد هر گونه وسایل تهویه ای بوده است.

 

شایانذکر است که در همین راستا حدود بیست کارگر نیز که در ساخت سوله ها آجر پرتمی کرده و یا دیوار را بلند می کردند بازداشت شده اند، بخش زیادی از اینکارگران متعلق به یک کشور خارجی می باشند(اف.) که فرضیه هدایت این ماجرااز خارج را تایید می کنند.

 

درمورد متهمان ردیفهای بعدی که جرمهای سبکتری نظیر تجاوز، قتل، شکنجه و کتکزدن متهمان را داشتند، با گرفتن تعهد و درج در پرونده از مجازات آنها طبقبند 2 قانون مجازات اسلامی صرف نظر شده و مشمول بخشش و رحمت اسلامی میگردند.

 

درمورد متهمان ردیف یک تا چهار و نیز کارگران بازداشت شده، دادستان تهراندرخواست اشد مجازات و نیز پیگیری کامل ارتبطات آنها با کشورهای بیگانه رادارد.

 

والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید