سر دسته برنامه ریزان انقلاب مخملی دستگیر شد

مخملبازیگر اسبق تلویزیون و عامل اصلی انقلاب مخملی دستگیر شد. گفتنیست که فرد مذکور تا کنون به ارتباط با مزدوران و دشمنان بیگانه (ازجمله فردی با نام مستعار مراد از یکی از کشورهای همسایه و فرد دیگری باهویت جعلی هاپوکومار که فارسی را با لهجه انگلیسی-هندی صحبت می کند) اعتراف کرده است. گفته می شود نام برده در اعترافات داوطلبانه خود که بهزودی از شبکه دوم صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش خواهد شد اقرار نموده استکه قصد تعرض به جوجه بسیجی ها را در ذهن فریب خورده اش می پرورانده .

 

/ 0 نظر / 8 بازدید