نقد مشایی از عملکرد حضرت نوح (ع)


خوبی این اسلام‌شناس برجسته این است که هر جا دعوتش می‌کنند می‌رود و درباره دین و قد بوعلی سینا نظرات صادر می‌کند. ای کاش دوستان در «خبرآنلاین» یکبار از ایشان دعوت کنند تا به دفترمان بیاید و کمی نظرات صادر کند. دلمان پوسید بس که آدم تکراری دیدیم توی این دفتر. مگر ما حق زندگی و نشاط و شادی و دیدار با اسلام‌شناسان برجسته را نداریم؟!

اسفندیار رحیم‌مشایی، اسلام‌شناس برجسته: «شاید بوعلی سینا در عصر خود قامتی برجسته داشته، اما قرار نیست افتخار هزار سال بعد آدمیان نیز باشد و این نشانه فقر انسان‌ها در دهه‌های بعدی است ... اگر قرار باشد طی چند هزار سال فقط چند بوعلی سینا به وجود آید افتخارآمیز نیست.»

بالاخره ما باید به بوعلی سینا افتخار بکنیم یا نه؟ زودتر بگویید که افتخارمان همین جوری معلق بین‌الارض و السما مانده.

بالاخره دهه‌ها یا هزارها سال؟ لطفاً تکلیف سیستم سنجش زمان در بررسی افتخارات را روشن کنید.

امکانات هم مسئله است. دولت امکاناتش را فراهم کند، خود من حاضرم اقلاً به وجود آوردن 20 بوعلی سینا را تا آخر عمرم تضمین کنم. سایر دوستان نیز به شرح ایضاً.

تورو خدا این قدر فروتنی نکنید. پس شما چی هستین؟ ما دیگه بوعلی سینا می‌خوایم چیکار؟

اسفندیار رحیم‌مشایی، اسلام‌شناس برجسته: «حضرت نوح با 950 سال عمر نتوانست مدیریت جامع کند. چرا که عدالت را ایجاد نکرده است. آمدن پیامبران در طول تاریخ برای تمام شدن دوره‌های قبلی پیامبری بوده است. اگر هر پیامبر مدیریت درستی می‌کرد، عدالت برقرار می‌شد. این را من از خودم نمی‌گویم قرآن می‌گوید.»

خب بنده خدا حضرت نوح (ع) با آن سن و سال نمی‌توانسته 150 کیلومتر سرعت داشته باشد. این طبیعی است. شما باید با خدا صحبت می‌کردید یک پیامبر تازه نفس و جوان می‌فرستاد.

ای کاش خداوند متعال برای هر کدام از پیامبران یک رئیس دفتر خوب هم می‌فرستاد تا بتوانند مدیریت جامع بکنند.

ای‌کاش این اسلام‌شناس برجسته می‌گفت که چرا خداوند که «علیم» است،‌ با توجه به این که می‌دانست پیامبرانش نمی‌توانند مدیریت جامع کنند باز هم آنها را مبعوث می‌کرد تا در برقراری عدالت شکست بخورند.

ای‌کاش هرکس هر چه به دهنش می‌آمد، نمی‌گفت. ای‌کاش ...

/ 2 نظر / 11 بازدید
انشرلی

بزار این خبرا رو چند وقت دیگه که اینا خدا روهم زیر سوال می برن بنویس