از بسکه آقازاده است!

سرور و آقای ما از بسکه آقازاده است
مادرش هم بوده حاج‌آقا، نمی‌دانم چرا
سرور و آقای ما با فیش حج دیگران
می‌رود هر سال کانادا، نمی‌دانم چرا

ظاهرا مرد است، اما دکترایش خورده است
مهر دانشگاه الزهرا، نمی‌دانم چرا
اهل فرهنگ است، اما دوستانش گفته‌اند
خاطراتی دارد از ناجا، نمی‌دانم چرا

دوستان مهربانش نردبانش می‌شوند
بعد می‌افتند از آن بالا، نمی‌دانم چرا
بنده هی جان می‌کنم، ایشان ترقی می‌کنند
بنده هی جان می‌کنم، اما نمی‌دانم چرا

بسکه می‌پرسند از بنده که: این بابا چرا
بنده می‌گویم که: ای بابا، نمی‌دانم چرا

سیداکبر میرجعفری - نشریه طنز «سه نقطه»

/ 0 نظر / 822 بازدید