جوجه یک‌روزه

 

جوجه یک‌روزه

فرهنگ > طنز  - شهرام شکیبا

در «فارس» دیدم که حسین عرب، معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفته: «مازندران رتبه اول تولید جوجه یک‌روزه کشور را دارد

اینکه کجا، چی تولید می‌کند و چقدر، خیلی برایم مهمنیست. درگیری تاریخی من با مقوله «جوجه یک‌روزه» است. هر وقت عبارت «جوجهیک‌روزه» را می‌بینم، انبوهی از سؤالات گوناگون در ذهنم شکل می‌گیرد.

1- جوجه یک‌روزه را چگونه تولید می‌کنند؟

2- جوجه از تخم‌مرغ بیرون می‌آید، با این حساب افتخارتولیدش به مرغ و خروس‌های محترم می‌رسد یا کسانی که امکانات لازم را برایآنها مهیا می‌کنند؟

3- اساساً‌ اینکه مرغ و خروسی که بالفطره به وظایفشانواقفند را یکجا قرار بدهیم و منتظر به ثمر نشستن تلاش غریزی آنها بمانیم،تولید محسوب می‌شود؟

4- چرا می‌گوییم جوجه یک‌روزه، این جوجه‌ها وقتی از تخم سردرمی‌آورند که یک‌روزه به حساب نمی‌آیند، سنشان کمتر است.

5- اگر این جوجه‌ها دوروزشان شود چه کار می‌کنند؟ بازهم می‌فروشندشان؟ با این حساب فروختن «جوجه دوروزه» به نام «جوجهیک‌روزه»، «غش در معامله» محسوب نمی‌شود؟

6- جوجه‌هایی که سر یک‌روزگی فروش نروند را چطوری معدوم می‌کنند؟

 جشنواره عدس در قزوین

«فارس» خبر داده بود که «نخستین جشنواره عدس درروستای یل‌آباد بخش کوهین از توابع شهرستان قزوین با حضور معاون سیاسی واجتماعی فرماندار قزوین برگزار شد

1- قطعاً برگزاری این جشنواره پرشکوه ‌قرین برکاتفراوان است و موجب شادمانی فراوان و سزاوار تبریکات و شادباش‌های پرشمار. بنده نیز به سهم خود همه آنچه لازم است را معروض می‌دارم.

2- فقط یک نفر بگوید معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار قزوین در جشنواره عدس چه می‌کرده؟

3- پاسخ معلوم است: سخنرانی.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار قزوین در جشنواره عدسکه در روستای یل‌آباد بخش کوهین از توابع شهرستان قزوین برگزار شد، گفت: «این جشنواره برای نخستین‌بار در این روستا برگزار شده است و همه مطلعهستند که زمانی که جشنواره یک محصول در یک روستا برگزار می‌شود به دنبالآن شاهد خودکفایی آن محصول خواهیم بود

1- منظور ایشان از «همه» چه کسانی است؟

2- خودکفایی در کل کشور صورت می‌گیرد یا آن روستا؟

3- کاشکی یک مثال هم می‌زدند آقای معاون، در باب یکجشنواره که در یک روستا برای یک محصول برگزار شده و ما فی‌الفور بهخودکفایی در آن محصول رسیده‌ایم.

4- اگر ماجرا به این راحتی است، چرا هر روز در روستاهای گوناگون جشنواره برگزار نمی‌کنیم؟

5- چرا بعضی‌ها پشت تریبون زیادی جوگیر می‌شوند؟

6- چرا وقتی جوگیر می‌شوند اولین چیزی که به ذهنشان می‌رسد، صادر می‌کنند؟

ایشان در ادامه سخنرانی‌شان با اشاره به نگاهعدالت‌محوری دولت نهم تصریح کرده‌اند که: «دولت نهم و همچنین دولت آیندهبه دنبال این هستند که مردم روستاها مانند مردم شهر از امکانات رفاهیبرخوردار شوند تا مردم روستاها به شهرها مهاجرت نکنند

لذا بی‌صبرانه منتظر تجهیز روستای یل‌آباد بخش کوهیناز توابع شهرستان قزوین به «مونوریل»، راه‌اندازی خط چهارم متروی اینروستا، افتتاح پارک آبی یل‌آباد، نمایش اولین فیلم با سیستم صوتی دالبیساراند در مجتمع سینمایی یل‌آباد و... هستیم.

 شعبده‌بازی

«فارس» نوشته بود که یک نوجوان 13 ساله چینی بهتقلید از شعبده‌باز محبوبش در تلویزیون یک سکه را بلعیده و تا پای مرگ پیشرفته. پدر این نوجوان گفته که فرزندش از هواداران سرسخت این شعبده‌بازتایوانی است.

بدان و آگاه باش ای فرزند ایدک‌الله که بشر می‌تواندهوادار هرکس باشد، لکن هوادار شعبده‌باز بودن امری است علیحده کهتقلیدبردار نیست. شعبده‌باز می‌تواند به طرفه‌العینی خیلی چیزها را غیبکرده یا از غیب به درآورد و کم و زیاد نماید و این فن را که شعبدهمی‌گویند، سایرین نمی‌توانند فرابگیرند.

 میزان چسبندگی

خبرگزاری «فارس»: «گروهی از محققان به تازگی روشی را برای اندازه‌گیری میزان چسبندگی دو ماده به یکدیگر ارائه کردند

در این مورد اخیر نه سررشته دارم و نه می‌خواهم داشتهباشم و نه اصلاً می‌توانم که داشته باشم. درباره این مباحث هم اساساً نظرینمی‌دهم. به من چه که چی به چی و کی به کی با چه میزانی می‌چسبد.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید