# طنز

بیماری خود نوسترادا‌موس ‌بینی

  بیماری خود نوسترادا‌موس ‌بینی فرهنگ > طنز  - شهرام شکیبا سیدعباسطباطبایی، معاون عمرانی استاندار خوزستان گفته: «سازمان آب و برق خوزستاننسبت به میزان واقعی آب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید