# طنز

اسناد تکان‌دهنده: آرنولد بچه آبادان است، کروبی بچه الیگودرز

اسناد تکان‌دهنده: آرنولد بچه آبادان است، کروبی بچه الیگودرز مهمان > شکیبا، شهرام  - شهرام شکیبا متأسفانه درگیری‌های داخلی بالا گرفته و مدتی است که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

بیماری خود نوسترادا‌موس ‌بینی

  بیماری خود نوسترادا‌موس ‌بینی فرهنگ > طنز  - شهرام شکیبا سیدعباسطباطبایی، معاون عمرانی استاندار خوزستان گفته: «سازمان آب و برق خوزستاننسبت به میزان واقعی آب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید