آزمون تاریخ تحلیلی ایران بدون پادشاهان!

آزمون تاریخ تحلیلی ایران بدون پادشاهان! آتبین محبتی

1-محمدعلی شاه با کمک کدام کشور مجلس را به توپ بست؟
الف- انگلستان و امریکا
ب- روسیه و چین
ج- شوروی و چین
د- روسیه‌ا

2-در زمان مظفرالدین شاه، حاکم تهران بازاریان را به چه بهانه‌ای فلک کرد؟
الف- درس نخواندن
ب- براندازی نرم
ج- سازمان دهی اغتشاشات
د- گران شدن قند

3-روز پس از کودتای سیاه، مردم در پاسخ رضاخان که نوشته بود:«حکم می‌کنم ...» چه پاسخی روی دیوار نوشتند؟
الف- امر امر مطاع است
ب- لبیک!
ج- ببخشید، شما؟!
د- گ... می‌خوری!

4-کدام کشور زیر، بیشترین مساحت را از خاک و آب ایران جدا کرده است؟
الف- امپراطوری روم
ب- امپراطوری عثمانی
ج- امریکا
د- روسیه

5-رهبران فتح تهران در جریان استبداد صغیر چه کسانی بودند؟
الف- ستّارخان و باقرخان
ب- میرحسین خان و شیخ مهدی خان!
ج- اصلا تهران فتح نشد و جمع مخالفان پانصد نفر بود
د- اصلا استبدادی وجود نداشت که بخواهند تهران را فتح کنند


6-کدام گزینه از مشایخ برجسته تاریخ اسلام می‌باشد؟
الف- شیخ سبز
ب- شیخ آلبالویی
ج- شیخ زرد چمنی
د- شیخ طوسی

7-از افراد حاضر در جمع شورای شش نفره انتخاب کننده خلیفه‌ی سوم است. عبدالرحمان ابن...؟
الف- آخ
ب- آی
ج- اَه
د- عوف

*با توجه به تغییر کتب درسی تاریخ دوره راهنمایی(حذف پادشاهان) به سوالات ذیر پاسخ دهید:

8-آریایی‌ها از کجا به فلات ایران وارد شدند؟
الف- از مناطق سیبری روسیه
ب- از مناطق مسلمان نشین چین
ج- از بهشت هبوط کردند
د- از ازل در گرمسار ساکن بوده‌اند.

9-اثر جاودانه فردوسی چه نام دارد؟
الف- چاهنامه
ب- ماهنامه
ج- راهنامه
د- گاهنامه

10-اسفندیار رویین تن چه کرد؟
الف- رستم را شکست داد
ب- در مراسم سماع مولوی شرکت کرد
ج- با مردم توران ابراز دوستی کرد
د- موارد ب و ج


11-اولین سلسله ایران چه بود؟
الف- جمهوری خلق
ب- جمهوری فدراتیو
ج- جمهوری اسلامی
د- همه موارد

12-تمدن‌های بزرگ دنیای کهن کدامند؟
الف- چین، روسیه، ایران
ب- چین، روسیه، ایران، ونزوئلا
ج- چین، روسیه، ایران، کومور
د- چین، روسیه، ایران، افغانستان، سوریه

13-جنگ‌های موسوم به جنگ‌های 1000 ساله بین کدام کشورها به وجود آمد؟
الف- ایران و انگلستان
ب- ایران و امریکا
ج- ایران و اسراییل
د- همه موارد

14-بزرگ‌ترین مفسد اقتصادی تاریخ ایران چه کسی است؟
الف- میرزا تقی خان
ب- امیرکبیر
ج- خانواده میرزا تقی خان
د- خانواده امیرکبیر

15-چه کسانی به ترتیب در حمام فین کاشان امیرکبیر را ترور و در مسجد گوهرشاد معترضین را گلوله باران کردند؟
الف- عناصر خودسر، عناصر خودسر
ب- عناصر خودسر، عمّال بیگانه
ج- گروهک موسوم به سبزها، گروهک منافقین
د- دشمنان قسم خورده نظام، دشمنان سوگند خورده نظام

16-کدامیک از افراد زیر سفّاک‌تر بود؟
الف- رضا خان منحوس پهلوی
ب- نادر خان افشار
ج- خان عباس صفوی
د- همان مورد الف

/ 0 نظر / 14 بازدید